Werkruimte huren

Ben je geïnteresseerd in een atelier in de CultuurHoek?

Er is op dit moment nog één atelier te huur van ca. 18m2. Het gaat om atelier 2.11 (zie plattegrond). Dit atelier moet nog gebouwd worden. Geïnteresseerd? Lees dan de uitgewerkte criteria en de procedure voor toelating.

Aangezien er op termijn ongetwijfeld weer ateliers vrijkomen, kun je je opgeven voor de wachtlijst. Op het moment dat er een atelier vrijkomt, selecteren wij iemand van de wachtlijst en overleggen hoe concreet de interesse op dat moment is. Lees hier meer info over de wachtlijst.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar creatieve mensen (kunstenaars, creatieve professionals en ambachtslieden) die op zoek zijn naar een atelier in een monumentaal pand op een prachtige plek in het centrum van Driebergen. Mensen die het, naast hun eigen werkzaamheden, leuk vinden om samen te werken, elkaar te inspireren en gezamenlijke culturele activiteiten uit te voeren. Door samen het pand te beheren, houden we de kosten laag. Door samen in één pand te zitten, profiteren we van elkaars kennis, netwerk en zijn gezamenlijke communicatie en activiteiten succesvoller.

We knappen nu met elkaar en de hulp van vrijwilligers het bijzondere pand opknappen, waarna het een bruisende plek wordt: het culturele hart van Driebergen én jouw eigen werkplek.

Kosten
In principe moet de geldelijke bijdrage van de verhuurbare ateliers de kosten van het gehele gebouw dekken. Dus de vaste lasten zoals aflossing en rente, nutsaansluitingen, verzekeringen en kosten algemene en multifunctionele ruimtes.

De totale verhuurbare atelier/werkruimte is 5oo m2
Op basis van de nu ingeschatte vaste lasten zal de huur per m2 per jaar circa 64 Euro exclusief BTW bedragen, of wel €5,33 per m2 per maand excl.btw ( €6,45 incl. btw). Dit bedrag is exclusief verwarmingskosten. Dat heeft de huurder geheel in eigen hand. Iedere werkruimte is een voorzien met een eigen verbruiksmeter en heeft een aansluiting van 3 x 16 ampere.

Rekenvoorbeeld: een atelier van 20 m2 kost ca 1279 euro per jaar, dat is 106,60 euro per maand (ex btw en ex energie).

Eenmalig komen daar nog ca 1500 euro (incl btw) eigen investeringskosten bij (uitgaande van een atelier van 20 m2), die bij het weer verlaten van het atelier weer door te belasten zijn aan de volgende huurder.

Eigen inzet verbouwing
Het verbouwen doen we met elkaar. Ieder lid zal (eventueel samen met vrienden, familie, eigen inhuur of vrijwilligers) meehelpen om alle casco’s en de multifunctionele ruimtes te verbouwen. Hierbij is het uitgangspunt dat we zoveel mogelijk gebruik willen maken van gebruikt materiaal. De inrichting van de ateliers (vloerbedeking, lampen, verwarmingselement etc.) is voor eigen rekening en inzet van de huurder.

Beheer met elkaar
We doen dit mooie project met elkaar, zo’n 20 huurders, aangevuld met een forse groep vrijwilligers. Een forse groep, waardoor we de beheertaken goed met elkaar kunnen verdelen en de tijdsinvestering overzichtelijk is. Ieder lid van deze nieuwe vereniging neemt deel in een commissie, passend bij zijn of haar kwaliteiten (bijvoorbeeld beheer, schoonmaak, communicatie, catering etc.). Door veel zelf te doen, blijven de huurlasten laag.

Culturele activiteiten en communicatie
Door samen te werken kunnen we de CultuurHoek tot een bruisende culturele plek maken. Door gezamenlijke communicatie (website, sociale media etc.) kunnen we ook de activiteiten van de individuele huurders versterken. Het is ook onze taak om zeer regelmatig te zorgen voor culturele activiteiten. Daarom verwachten we van de leden dat iedereen minimaal 1 a 2 keer per jaar een cultureel evenement organiseert in de multifunctionele ruimte, passend bij zijn of haar kunstvorm of creatief beroep.

Spreekt het bovenstaande je aan? En heb je de criteria en toelatingsprocedure gelezen? Dan kun je via het formulier je interesse laten blijken. Het bestuur zal dan contact met je opnemen.